Linux с Windows шрифтове

1. Инсталиране на msttcorefonts
	sudo apt-get install msttcorefonts

2. Копиране на Tahoma от Windows дела, защото не е включена в горният пакет.

	- Създаваме директория където ще копираме Tahoma
		sudo mkdir /usr/share/fonts/truetype/custom

	- Копираме Tahoma.ttf и Tahomabd.ttf в горната директория

	- След като ги копираме променяме правата върху тях
		sudo chmod 777 /usr/share/fonts/truetype/custom/Tahoma.ttf
		sudo chmod 777 /usr/share/fonts/truetype/custom/Tahomabd.ttf

	- Създаваме връзка с новият шрифт
		sudo gedit /etc/defoma/hints/custom.hints

		В този файл paste-ваме следният код:

		category truetype
		begin /usr/share/fonts/truetype/custom/tahoma.ttf
		 Family = Tahoma
		 FontName = Tahoma-Regular
		 Encoding = Unicode
		 Location = Magyar Dutch Spanish Czech Russian English Catalan Slovak Italian Turkish Danish Slovenian Basque Portuguese German Polish Swedish Norwegian French Finnish Greek
		 Charset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712 ISO10646-1
		 UniCharset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712
		 GeneralFamily = SansSerif
		 Weight = Medium
		 Width = Variable
		 Shape = NoSerif Upright
 		 Foundry = Microsoft
		 Priority = 20
		end
		begin /usr/share/fonts/truetype/custom/tahomabd.ttf
		 Family = Tahoma
		 FontName = Tahoma-Bold
		 Encoding = Unicode
		 Location = Magyar Dutch Spanish Czech Russian English Catalan Slovak Italian Turkish Danish Slovenian Basque Portuguese German Polish Swedish Norwegian French Finnish Greek
		 Charset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712 ISO10646-1
		 UniCharset = ISO8859-1 ISO8859-2 ISO8859-3 ISO8859-4 ISO8859-5 ISO8859-7 ISO8859-9 ISO8859-10 ISO8859-13 ISO8859-14 ISO8859-15 KOI8-R KOI8-U CP1251 VISCII1.1-1 TCVN-5712
		 GeneralFamily = SansSerif
		 Weight = Bold
		 Width = Variable
		 Shape = NoSerif Upright
		 Foundry = Microsoft
		 Priority = 20
		end

	- Регистрираме Tahoma като шрифт
		sudo /usr/bin/defoma-font -v register-all /etc/defoma/hints/custom.hints
		
3. Конфигурираме рендер за цялата система
	sudo dpkg-reconfigure fontconfig

4. Изтегляме файлът fontconfig.tbz и го разархивираме:
	sudo tar xvjpf fontconfig.tbz -C /etc/fonts/

5. Всичко е готово сега остава да рестартирате Gnome, като се Logout-нете и на login екрана натиснете Ctrl + Alt + Backspace
6. Остава само да настройте Mozilla да работи с новите ви шрифтове :)


Източници:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=20976
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=208396